CEVI-WP 08-04

Seksualisering
Tom Claes
Augustus 2008

Abstract

‘Seksualisering’ staat tegenwoordig hoog op de maatschappelijke en intellectuele agenda. Maar is deze ‘seksualisering’ wel zo nieuw? En is het per definitie iets negatiefs, of zijn er ook positieve aspecten aan verbonden? Wie bekritiseert seksualisering en waarom? Zijn er mensen die het verwelkomen? En om welke redenen dan wel? Is onze moderne samenleving meer geseksualiseerd dan vroeger? En hoe uit zich dat dan? Welke mechanismen en actoren spelen een rol bij seksualisering? Wat zijn de maatschappelijke en individuele gevolgen ervan en hoe daarmee omgaan? Hoe seksualisering evalueren? En wat zegt een groeiende seksualisering over ons, onze samenleving en cultuur? Het is op dit soort vragen dat ik in deze bijdrage een antwoord probeer te formuleren of de discussie zal proberen weer te geven.

Download paper