CEVI-WP 09-07

Seksualiteit(en) en 'Globalisering'
Tom Claes & Tina Van Loon

Abstract

We willen in deze bijdrage een beperkte leidraad geven voor het verder uitspitten van de complexe relaties tussen globalisering en seksualiteit. We zullen eerst de vele betekenis(sen) van ‘globalisering’ scherper stellen. Daarna bespreken we enkele belangrijke bijdragen tot het nog jonge onderzoek naar globalisering en seksualiteit. We ronden af met enkele bedenkingen over de toekomst van ‘globale seks’ en van het onderzoek en activisme daaromtrent.

Download paper