CEVI-WP 09-08

Over 'seks,' definities en ethiek
Tom Claes

Abstract

De conceptuele analyse als basis voor een seksuele ethiek levert ons een catch 22 op. Hoe inhoudelijk rijker de omschrijving van seksualiteit is die men hanteert, hoe exclusiever deze wordt (onvolledigheid) en hoe meer veroordelend de ethiek zal zijn (moreel rigied) die er op zal zijn gebaseerd. Hoe inhoudelijk armer de omschrijving van seksualiteit is die men hanteert, hoe inclusiever deze wordt (onduidelijkheid) en hoe minder beslist de ethiek zal zijn (laksisme) die er is op gebaseerd, een onbeslistheid die eventueel zelfs kan leiden tot de onmogelijkheid van een ‘seksuele ethiek’?

Download paper