CEVI-WP 08-02

Een moraalwetenschappelijke analyse van het Belgische prostitutie beleid: 1830-2007
Tina Van Loon
2008

Abstract

Dit artikel gaat na wat de invloed is van mensbeelden op de behandeling van individuen. Meer specifiek tracht ik na te gaan hoe het mensbeeld van wetgevers en hulpverleners de behandeling van en de omgang met prostituees beïnvloedt. Vanaf het ontstaan van België tot 2007 zijn er drie grote opvattingen over prostituees te ontwaren: de prostituee als immoreel wezen, als slachtoffer van omstandigheden en als sekswerker. Dergelijke manieren van denken en spreken brachten specifieke controles, bestraffingen en opvang met zich mee zoals uitsluiting of isolatie, heropvoeding en het ijveren voor autonomie van de prostituees. Daarnaast blijkt dat maatschappelijke wijzigingen in verband met seksualiteit en moraliteit een snellere impact hebben op de hulpverlening. Het juridische kader heeft veel meer tijd nodig om te veranderen.

Download paper