CEVI-WP 06-03

Progressief seksueel pessimisme
Tom Claes

Abstract

Recent heerst er bij vele progressieve intellectuelen en cultuurcritici een onvrede met de resultaten van de seksuele revoluties. Deze seksuele revoluties hebben volgens hen erotiek, begrepen als zinvolle emancipatorische seksualiteit, zoniet onmogelijk, dan toch zeer moeilijk gemaakt. Ze verzetten zich ook tegen de opkomst van een zogenaamde onderhandelings-, of instemmingsmoraal inzake seksualiteit omdat deze volgens hen geen inhoudelijke bijdrage kan leveren aan een project van een emancipatorische seksuele ethiek en praktijk. Ik label hun positie als ‘progressief seksueel pessimisme.’ In deze bijdrage wordt dit seksueel pessimisme geduid tegen de achtergrond van de seksuele revoluties en wordt hun kritiek op de instemmingsmoraal geĆ«valueerd. Ik verdedig de stelling dat zo een onderhandelingsmoraal de enige is die voldoende aansluit bij recente evoluties inzake seksualiteit, identiteit, betekenis en seksuele zingeving.

Download paper